5 jaar garantie & service aan huis

 

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij maar liefst 5 jaar garantie geven op de Nordic Fire pelletkachels met ook nog eens 5 jaar lang service aan huis zonder enige voorrijkosten en arbeidsloon, mits u de pelletkachel heeft aangekocht bij Eco-pelletkachels Nijmegen. 

Onze pelletkachels zijn bovendien CE-gekeurd voor alle Euro-landen. Een goede huis aan huis service en telefonische ondersteuning is onze kracht en specialiteit. Valt het onderdeel buiten de garantie, dan betaalt u alleen voor het vervangend onderdeel conform de garantie voorwaarden. Arbeidsloon en voorrijkosten worden 5 jaar lang vergoed!

Garantiebepalingen

Eco-pelletkachels & Nordic Fire BV garanderen dat het toestel waarop het garantiebewijs betrekking heeft met de uiterste zorg en van deugdelijk materiaal is vervaardigd.

Garantievoorwaarden

Het garantietermijn bedraagt voor pelletkachels 5 jaar, met hieronder genoemde voorwaarden.

 • De aankoopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de aankoopnota. Het garantiebewijs kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van belang dat deze volledig is ingevuld, zodat duidelijk is dat de pelletkachel op juiste wijze is aangesloten.
 • Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, op basis van de pelletkachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is Nordic Fire bv bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd volledig te vergoeden en toe te zenden naar de dealer c.q. installateur. Noch zonder vergoeding voor het demonteren en monteren.
 • Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de dealer/installateur deze niet kan opheffen, dan is Nordic Fire bv uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid om hiervoor zorg te dragen.
 • Wanneer door omstandigheden het complete toestel en/of onderdelen daarvan ter beoordeling en/of reparatie moet(en) worden opgezonden, dient dit na voorafgaand overleg te geschieden met bijvoeging van het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota met aankoopdatum.
 • Bij serviceverlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota/kassabon met koopdatum te worden getoond. Buiten de garantietermijn worden bij service verlening aan huis loon-, materiaal- en voorrijkosten berekend.
 • Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een installateur van Eco-Pelletkachels. De installatie dient te geschieden volgens de landelijke voorschriften bouwbesluit en NEN normen en conform de bijgevoegde installatie- of inbouwvoorschrift. De installateur dient zich vooraf te overtuigen van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal c.q. schoorsteen. 

De 5 jaar garantie vervalt indien

 • De kachel niet is geïnstalleerd door een monteur van Eco-pelletkachels
 • De installatie afwijkt van hetgeen door het voorgeschreven van Eco-pelletkachels.
 • Het toestel niet minimaal 1x per jaar of bij maximaal bij elke 2200 branduren volledig wordt gereinigd door een erkende DE/NHK installateur.
 • De schoorsteen niet minimaal 1x per jaar wordt gereinigd of tenminste bij elke 2200 branduren.
 • Men géén lichtkleurige DIN+ of EN-plus A1 gekeurde pellets gebruikt. Niet gekeurde pellets kunnen teveel stof bevatten en/of bevatten niet altijd de juiste houtsoorten, waardoor een slechte verbranding of schade kan ontstaan aan uw pelletkachel.
 • De garantie vervalt wanneer men pellets van hardhout gebruikt.
 • Aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan.
 • Aan het toestel en/of instellingen wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons.
 • Parameters/software zijn gewijzigd zonder overleg met uw dealer/installateur.
 • Het toestel van eigenaar is veranderd, tenzij u het uw dealer schriftelijk heeft medegedeeld.
 • De richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd.
 • Het toestel verwaarloosd en/of ruw behandeld is.
 • Het garantiebewijs + originele aankoop bon niet getoond kan worden, en/of indien enig gegeven op garantiebewijs en/of aankoop bon is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

5 Jaar garantie op uw pelletkachel

Met voorwaarden op de volgende onderdelen en service:

 • Onderdelen van glas: geen garantie.
 • Metalen body pelletkachel 5 jaar garantie .
 • 5 jaar garantie op service aan huis zonder voorrijkosten en arbeidsloon. M.u.v. het onderdeel dat buiten de garantie valt, u betaald dan wel (of deels) voor het benodigde onderdeel.
 • Afdichtingskoord: geen garantie.
 • Branderbakje: 5 jaar garantie met afloop van 20% per jaar.
 • Binnenbekleding vermiculite: 5 jaar, mits breuk/defect door eigenschuld. Op haarscheuren geen garantie. Mits slijtage door ruwe reiniging.
 • Display, afstandsbediening en printplaat 2 jaar garantie tenzij schade door val of breuk door eigenschuld. Geen garantie bij kortsluiting schade welke is veroorzaakt door geen aanwezigheid geaard stopcontact.
 • Mechanisch bewegende delen, ventilatoren, vijzelmotoren in pelletkachels: 5 jaar met afloop van 20% per jaar.
 • De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes of breuk vallen eveneens buiten de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden.
 • Delen die geluid maken, eventueel ontstane geluiden geen garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden.
 • Appendages die door Nordic Fire worden bijgeleverd: 2 jaar.
 • Slijtage of verkleuring van de lak: geen garantie.
 • Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden.
 • Noot: Bij goed gebruik van uw pelletkachel en met jaarlijks onderhoud met de juiste pellet heeft de pelletkachel een lange levensduur van 10 á 15 jaar.

Extra aanvullingen

 • Pelletkachel (CV) aansluiting dient op een goede deugdelijk rookkanaal te worden aangesloten welke moet voldoen aan de richtlijnen van bouwbesluit en NEN normen die gelden voor normale houtkachels c.q. vaste brandstoffen.
 • Stof (zaagsel) in pellet zakken en/of onjuiste pellets kunnen funest zijn voor uw pelletkachel en rookkanaal. Stof (zaagsel) kan problemen veroorzaken voor het toestel en leiden tot schoorsteenbrand. Het is zeer van belang om de juiste pellets te gebruiken en geen zaagsel te gebruiken. (controleer periodiek het pelletreservoir wanneer deze leeg is van pellets).

Het is van belang dat wij uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de registratie van deze garantieregeling. Vandaar dat u de volgende gegevens dient op te sturen

 • Kopie aankoopnota;
 • Ingevuld garantie formulier welke u deze kunt opvragen bij uw dealer.

U kunt deze gegevens opsturen naar Nordic Fire b.v. | De Immenhorst 5 | 7041 KE 's-Heerenberg